Google+גלריית מוצרי אינסטלציה - א.א. מפה מתכות בע"מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גלריית מוצרי אינסטלציה

 

לחץ על התמונה להגדלה

 
מנולייט פתרון להסתרת פתחי ביוב בחצרות מרוצפותמנולייט פתרון להסתרת פתחי ביוב בחצרות מרוצפות
רשתות כיפה לניקוז גגותרשתות כיפה לניקוז גגות
מכסים ורשתות לקופסאות ביקורת בצבעים שוניםמכסים ורשתות לקופסאות ביקורת בצבעים שונים
פתרונות למכסי מסתור בפסיפס, קרמיקה ופרקטפתרונות למכסי מסתור בפסיפס, קרמיקה ופרקט
זרועות מקלחת ורוזטות לפי הזמנה בקטרים שונים ובאורכים שוניםזרועות מקלחת ורוזטות לפי הזמנה בקטרים שונים ובאורכים שונים
עוסמר - עופרת וספוג למניעת רעש בצנרת ביוב שעוברת בין הקומותעוסמר - עופרת וספוג למניעת רעש בצנרת ביוב שעוברת בין הקומות
חיתוך בקרמיקה לפי תוכנית אדריכליתחיתוך בקרמיקה לפי תוכנית אדריכלית
חיתוך באריחי זכוכיתחיתוך באריחי זכוכית
ייצור רוזטות לפי הזמנהייצור רוזטות לפי הזמנה
חיתוך אריחים 600X600 כולל פוגותחיתוך אריחים 600X600 כולל פוגות
ייצור רוזטה נוספת ללחצן ניאגרה בצבע הלחצן. להסתרת פגמים.ייצור רוזטה נוספת ללחצן ניאגרה בצבע הלחצן. להסתרת פגמים.
תעלת מיסתור (במקום רשת למקלחת)תעלת מיסתור (במקום רשת למקלחת)
[ עמוד 1 מתוך 3 ]הבא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בן ציון גליס 17, סגולה, פתח תקווה  | טל': 9040820 - 03  | פקס: 9044221 - 03  | דוא"ל: aa_mph@netvision.net.il